BLI MEDLEM

Bli medlem i Alnöföretagarna!

Årsavgift

  •  Företagare med koppling till ön 500 kr/år
  •  Privatpersoner och föreningar 200 kr/år

Betalas till bankgiro 535-5649. Ange ditt namn, namnet på företag/förening, ev organisationsnummer samt adress, mejladress och telefonnummer.

Välkommen att bli medlem!